Do pobrania - Dokumenty szkolne

Kategoria: Szkoła Opublikowano: wtorek, 19, styczeń 2016

Dokumenty szkolne - Strefa Otwarta

Tytuł
 Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Statut Technikum nr 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut Szkoły Branżowej I st. im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
 Statut II Liceum Ogólnokształcącego
 Statut II Liceum Kształcącego dla Dorosłych
TERMINY dni wolnych w szkołach CKZIU w roku szkolnym 2017/2018
 Szkolny zestaw programów nauczania 2017-2018
Szkolny zestaw podręczników 2017-2018
Informacja Policji o dopalaczach

Miejsca parkingowe przy CKZiU

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Dokumenty szkolne - Strefa Zamknięta - dla pracowników szkoły

Tytuł
Opis nowego LOGO dla CKZiU
Szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego dla nauczycieli
Zasady oceniania osiągnięć uczniów- Prezentacja
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej
Tabela wysokości dofinansowania
Umowa pożyczki mieszkaniowej

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Polityka Bezpieczeństwa
Regulamin Pracy + załączniki
Regulamin wynagradzania AiO
Ustawa o ochronie danych osobowych
Procedura postępowania w razie wypadku
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Regulaminy pracowni (zip)
Regulamin praktyk zawodowych
Regulamin pełnienia dyżurów w CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku szkoły - CKZiU
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku warsztatów - CKZiU
Procedura ewakuacji CKZiU
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

 

 

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Wspierają Nas

Jakość powietrza