Jubileusz 70-lecia szkoły

Kształcimy w zawodach:

W Technikum
 Technik Informatyk  Technik Ekonomista
Technik Budownictwa
Technik Mechanik Technik Spedytor
Technik Organizacji Reklamy  Technik Obsługi Turystycznej
W Zasadniczej Szkole Zawodowej
w klasie wielozawodowej

 

Miejsca naszych praktyk

Nasze profile

Wspierają Nas

Wyszukaj na stronie